TIADA KERJASAMA SUAMI UNTUK CERAI DI THAILAND? INSYA ALLAH ADA PENYELESAIANNYA
Pengguna Telefon Bimbit: Sentuh nombor berikut untuk menelefon kami: 010-365 8513. Call SEKARANG!!

Cerai di Thailand

Pasangan yang telah nikah di Thailand, tetapi tidak mendaftar di Malaysia, boleh bercerai di Thailand. Masa yang diperlukan bergantung kepada samada suami memberi kerjasama atau tidak.

Sekiranya suami bekerjasama, urusan cerai akan selesai dalam masa 2 hari. Kalau suami tidak bekerjasama, urusan cerai boleh selesai dalam tempoh tidak melebihi 4 bulan.

Proses untuk pergi ke Thailand secara sah untuk nikah atau cerai di Thailand dalam waktu PKP memerlukan visa khas dari Kedutaan Thailand di Jalan Ampang.

Cerai di Malaysia

Untuk menuntut cerai di Malaysia, pernikahan perlu didaftarkan di Malaysia sebelum memohon cerai.

Kalau suami memberi kerjasama, urusan pendaftaran dan cerai di Malaysia akan mengambil masa antara 5 hingga 9 bulan. Kalau suami tiidak bekerjasama, masa yang diperlukan boleh melebihi 3 tahun.

Keperluan Cerai di Thailand

1. Suami mendafatar cerai

Apa yang perlu dibawa:

2. Isteri mendafatar cerai setelah diceraikan

Apa yang perlu dibawa:

4. Isteri memohon cerai taklik

Untuk isteri yang memohon cerai taklik setelah ditinggalkan oleh suami selama lebih dari 4 bulan berturut-turut.

Perlu pergi ke Majlis Agama di Thailand sebanyak dua kali: kali pertama untuk membuat aduan dan kali kedua untuk menerima surat cerai dan pendaftaran di Konsulat Malaysia.

Apa yang perlu dibawa:

Keperluan Cerai di Malaysia

1. Suami memberikan kerjasama

Apa yang perlu dibawa:

2. Suami tidak memberikan kerjasama

Apa yang perlu dibawa: